X

نحوه پذیرش و ترخیص بیماران

نحوه پذیرش بستری بیمار


1.ارائه دستور بستری از طرف پزشک معالج به واحد پذیرش یا برگه اورژانس
2.ارائه کارت ملی،دفترچه بیمه و معرفی نامه بیمه تکمیلی به صورت الزامی کنترل می گردد.و در صورت همراه نداشتن اوراق شناسایی ظرف 12 ساعت اولیه بستری بیمار و قبل از ترخیص ارائه مدارک فوق جهت تکمیل پرونده و ترخیص بیمار الزامیست.
3.انجام دستورات پزشک معالج(شامل آزمایشات و گرافی ها)
4.مراجعه بیمار به بخش پس از انجام هماهنگی های لازم(این امر توسط متصدیان پذیرش انجام می پذیرد)
5.صدور کارت همراه(در صورت لزوم) با هماهنگی بخش مربوطه
6.در موارد اورژانس در صورت عدم ارائه کارت شناسایی معتبر به هنگام پذیرش مربوط به بیمار،تحوبل آن حداکثر تا 12 ساعت پس از بستری
7.در پذیرش بانوان جهت جراحی های زنان و زایمان حضور همسر به همراه شناسنامه


 نحوه انتقال بیمار به بخش
 
پس از تخصیص تخت و فرآیند پذیرش و تایید مالی،بیمار به همراه بیماربر و با توجه به شرایط با ویلچر یا برانکارد به بخش مربوطه منتقل می گردد.
ضروری می باشد اطلاعات مندرج در برگه پذیرش و دستبند شناسایی بیمار توسط بیمار یا همراه وی به منظور تایید صحت اطلاعات مندرج کنترل شود.
پذیرش بیمار به صورت شبانه روزی از 6:30 صبح تا ساعت21 در قسمت پذیرش بستری(لابی/طبقه همکف) و از ساعت 21 تا 6:30 صبح در پذیرش اورژانس صورت می گیرد.
حضور همراه بر بالین بیمار در صورت تایید پزشک معالج،بخش و صدور کارت همراه امکان پذیر می باشد.
میزان مبالغی که پس از پذیرش از بیمار اخذ می گردد فقط پیش پرداخت است و میزان کامل هزینه ها که شامل ( حق الزحمه پزشکان و هزینه بیمارستان) توسط واحد ترخیص اعلام می گردد.


روند ترخیص بیماران بستری

  • تکمیل پرونده در بخش بستری
  • ثبت اقدامات درمانی در بخش توسط منشی بخش
  • ثبت اقدامات پاراکلینیکی بیماران در واحدهای مربوطه(آزمایشگاه،رادیولوژی،سی تی اسکن،MRI،سونوگرافی،تست ورزش،اکوکاردیوگرافی،نوار مغز،آندوسکوپی،کلونوسکوپی،فیزیوتراپی)
  • ثبت کدهای جراحی و بیهوشی توسط منشی بخش اطاق عمل
  • روز ترخیص صفحه ثبت اقدامات بخش و سربرگ کدینگ جراحی به انضمام برگ تخت بیمار به بخش حسابداری ترخیص ارجاع داده می شود.و توسط بخش اعلام ترخیص بیمار اعلام می گردد.
  • بخش ترخیص ضمن گرفتن استعلام کلیه قسمتهای پاراکلینیکی،کنترل تخت و اقدامات ثبت شده در پرونده بیمار را انجام داده و کلیه پروسیجرها را از از نظر مطابق بودن با کتاب ارزشهای نسبی خدمات درمانی را کنترل نماید.
  • صورتحساب پس از تنظیم و کنترل نهایی به همراه بیمار ارائه شده  و جهت پرداخت وجه به صندوق بیمارستان ارجاع داده میشود.پس از پرداخت همراه بیمار مجددا به بخش ترخیص مراجعه نموده و صورتحساب و برگ خروج را دریافت نمایید.
  • بیمار اگر از بیماران سازمانهای طرف قرارداد با بیمارستان بوده به واحد امور بیمه و قراردادها جهت تکمیل مدارک و ارائه به سازمانهای بیمه گر ارجاع می شود و اگر غیر طرف قرارداد باشد جهت ارائه مدارک به سازمان بیمه گر خود به بخش مدارک پزشکی ارجاع داده می شود.
  • برگ خروج بیماران پس از مهر و امضاء در ترخیص به بخش بستری توسط همراه بیمار ارائه شده و پس از مهر و امضاءبخش بستری به واحد نگهبانی جهت تایید خروج ارائه میشود.
دی ان ان