چطور از سلامت خود مطمئن شویم؟

نویسنده: ادمین
1398/4/17
ادمین

ارزیابی‌های سلامت درسه بعد پیشگیری مرحله اول، دوم و سوم است. در پیشگیری اولیه، بیماری را نداریم ولی پیشگیری می‌كنیم. مثلا واكسن می‌زنیم. انواع واكسن‌هایی كه به نوزادان و كودكان تزریق می‌شود، جزو پیشگیری اولیه است. ورزش كردن، فعالیت بدنی منظم داشتن، مصرف نكردن دخانیات و به طوركلی سبك زندگی سالم دراین گروه تقسیم‌بندی قرار می‌گیرد. در پیشگیری مرحله دوم، بیماری وجود دارد، اما علامت ندارد. پس باید بگردیم و آن را پیدا کرده و به‌سرعت از بروز آن پیشگیری كنیم. مثلا افزایش فشار خون و افزایش چربی خون را داریم، اما علامت نداریم. در پیشگیری مرحله سلوم، بیماری وجود دارد، اما ما باید عوارض آن را كاهش دهیم. به‌عنوان مثال اگر مبتلا به دیابت هستیم، كنترل كنیم تا زخم پا ایجاد نشود.