ثبت نام كاربر

ورود به سايت

يکشنبه . 26 خرداد . 1398
 
     
 
 
  بخش ها و امکانات بیمارستان ایرانمهر
بخش اورژانس | آزمایشگاه | بخش ccu  | بخش ICU | بخش سی تی اسکن | بخش سونوگرافی | اتاقهای عمل | بخش نوزادان | بخش اطفال | بخش آندوسکوپی | اکو کاردیوگرافی پیشرفته | بخش رادیولوژی | بخش Post ICU | اتاق زایمان | بخش های بستری
 
نمایش بصورت تک صفحه ای

نام

بخش

نوع اتاق

کل

اتاق

کل

تخت

تخصص

خصوصی

2تخته

3تخته

4تخته

بخش 2

1

6

1

1

9

17

قلب

بخش 3

6

---

2

---

8

12

جراحی مغزواعصاب

بخش 4

1

5

---

---

6

11

جراحی عمومی

بخش 7

4

2

1

---

7

11

ارتوپدی

بخش 8

4

5

1

---

10

17

داخلی

بخش 9

1

---

3

---

4

10

اطفال

بخش 10

3

5

1

---

9

16

جراحی عمومی

بخش 11

3

5

1

---

9

16

جراحی مغزواعصاب

بخش 12

1

3

1

---

5

10

زنان و زایمان

* بخش های بستری باتوجه به جدول فوق دسته بندی ومجهز به امکانات لازم بوده وتوسط پرستاران مجرب اداره میگرددونیزبیماران می تواننددرصورت تمایل دراتاقهای خصوصی وسوئیت - های اختصاصی، پرستارخصوصی داشته باشند.

* کلیه پرستاران وکمک بهیاران شاغل دربخش ها زیرنظرمدیرپرستاری بوده وکمیته پرستاری بصورت ماهانه متشکل ازتعدادی پزشکان متخصص وهمچنین مدیربیمارستان ومدیرپرستاری ومنتخبین پرستاران به بررسی مشکلات این گروه می پردازند.
3- بخش های ویژه :
نام بخش تعدادتخت توضیحات
CCU 12 پزشک مقیم (متخصص داخلی)
ICU 10 پزشک مقیم (متخصص بیهوشی)
Post ICU 9 پزشک مقیم ICU
دیالیز 4 مسئول آقای دکترقدس

* واحداکوکاردیوگرافی ضمیمه بخش CCU میباشد

* لازم به ذکراست بخش های فوق مجهز به کلیه امکانات پیشرفته وتخصصی بوده ودرسطح درجه یک ارزیابی شده است ونیزکادرپزشکی وپرستاری منحصربه فردوتجهیزات مدرن،آنهاراازسایر بخشهای ویژه متمایزساخته است.

* بیمارستان دارای یک بخش کلینیک عروق بوده وبیماران بصورت سرپائی وبستری موردجراحی قرارمیگیرند.

- این بخش دارای 2 تخت جراحی عروق میباشد.

* لازم به یادآوری است دوبخش آنژیوگرافی وجراحی قلب باز در طبقه چهارم ساختمان شماره یک موردبهربرداری قرارمیگیرد .
 


اتاق زایمان | صفحه 15 از 15 | بخش های بستری
 
 
 
 
 

  جستجو

 
 
 
 
 
 
     
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ایرانمهر می باشد